Sets

2x2x2

 

  • Standard Size
  • DaYan
  • FangShi
  • GuoGuan
  • Mo Fang Ge
  • MoFang JiaoShi
  • MoHuanShouSu
  • MoYu
  • ShengShou
  • WitEden
  • YongJun
  • YuXin

3x3x3

 

  • Standard Size
  • Cong's Design
  • DaYan
  • FangShi
  • GansPuzzle
  • GuoGuan
  • Maru
  • Mo Fang Ge
  • MoFang JiaoShi
  • MoHuanShouSu
  • MoJue
  • MoYu
  • ShengShou
  • The Valk
  • X-Man Design
  • YanCheng
  • YongJun
  • YuXin

4x4x4

 

  • Standard Size
  • Cong's Design
  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • ShengShou
  • YongJun
  • YuXin

5x5x5

 

  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • ShengShou
  • Verdes Innovations
  • YongJun
  • YuXin

6x6x6

 

  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • ShengShou
  • Verdes Innovations
  • YuXin

7x7x7

 

  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • ShengShou
  • Verdes Innovations
  • YuXin

Megaminx

 

  • DaYan
  • mf8
  • ShengShou
  • YongJun

Pyraminx

 

  • Standard Size
  • DaYan
  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • QiYi
  • ShengShou
  • X-Man Design

Skewb

 

  • Cong's Design
  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • QiYi
  • ShengShou

Square-1

 

  • CubeTwist
  • mf8
  • Mo Fang Ge
  • MoYu
  • ShengShou
  • X-Man Design

Other Shapes

 

  • 8x8x8
  • 9x9x9
  • Ghost Cube
  • Gigaminx
  • Mirror Blocks