Sets

2x2x2

 

 • Standard Size
 • DaYan
 • FangShi
 • GuoGuan
 • Mo Fang Ge
 • MoFang JiaoShi
 • MoHuanShouSu
 • MoYu
 • ShengShou
 • WitEden
 • YongJun
 • YuXin

3x3x3

 

 • Standard Size
 • Cong's Design
 • DaYan
 • FangShi
 • GansPuzzle
 • GuoGuan
 • Maru
 • Mo Fang Ge
 • MoFang JiaoShi
 • MoHuanShouSu
 • MoJue
 • MoYu
 • ShengShou
 • The Valk
 • X-Man Design
 • YanCheng
 • YongJun
 • YuXin

4x4x4

 

 • Standard Size
 • Cong's Design
 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • ShengShou
 • YongJun
 • YuXin

5x5x5

 

 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • ShengShou
 • Verdes Innovations
 • YongJun
 • YuXin

6x6x6

 

 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • ShengShou
 • Verdes Innovations
 • YuXin

7x7x7

 

 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • ShengShou
 • Verdes Innovations
 • YuXin

Megaminx

 

 • DaYan
 • mf8
 • ShengShou
 • YongJun

Pyraminx

 

 • Standard Size
 • DaYan
 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • QiYi
 • ShengShou
 • X-Man Design

Skewb

 

 • Cong's Design
 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • QiYi
 • ShengShou

Square-1

 

 • CubeTwist
 • mf8
 • Mo Fang Ge
 • MoYu
 • ShengShou
 • X-Man Design

Other Shapes

 

 • 8x8x8
 • 9x9x9
 • Ghost Cube
 • Gigaminx
 • Mirror Blocks